MonthWeekDay
December 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29 November, 2021

11:30 AM: Open Church

30 November, 2021 1 December, 2021

10:00 AM: Eucharist

2 December, 2021

11:30 AM: Open Church

3 December, 2021 4 December, 2021

10:30 AM: Messy Church

1:30 PM: Christmas Crafternoon

5 December, 2021

10:00 AM: Sunday Eucharist

6 December, 2021

11:30 AM: Open Church

7 December, 2021 8 December, 2021

10:00 AM: Eucharist

9 December, 2021

11:30 AM: Open Church

10 December, 2021

7:30 PM: Beer and Carols

11 December, 2021 12 December, 2021

10:00 AM: Sunday Eucharist

6:00 PM: Quiet Christmas Service

13 December, 2021

11:30 AM: Open Church

7:30 PM: Advent Taize Service

14 December, 2021 15 December, 2021

10:00 AM: Eucharist

16 December, 2021

11:30 AM: Open Church

17 December, 202118 December, 2021 19 December, 2021

10:00 AM: Sunday Eucharist

6:00 PM: Carol Service

20 December, 2021

11:30 AM: Open Church

21 December, 2021 22 December, 2021

10:00 AM: Eucharist

23 December, 2021

11:30 AM: Open Church

24 December, 2021

4:00 PM: Crib Service

11:30 PM: Midnight Mass

25 December, 2021

11:30 PM: Midnight Mass

10:00 AM: Christmas Day Celebration Eucharist

26 December, 2021

10:00 AM: Sunday Eucharist

27 December, 2021

11:30 AM: Open Church

28 December, 2021 29 December, 2021

10:00 AM: Eucharist

30 December, 2021

11:30 AM: Open Church

31 December, 20211 January, 2022 2 January, 2022

10:00 AM: Sunday Eucharist